㊙️宅男入口导航

㊙️宅男入口导航

则血固阴静也,亦体也。《难经》云∶任之为病,其内若结。

故本论曰∶大经空虚,发为肌痹,传为脉痿。上以水七升,煮一升半,分温服。

若渴而饮水不绝,腿消瘦而小便有脂液者,名曰肾消。太旱物不生,火偏盛也。

空心温酒或盐汤下三十丸。巢氏病源云∶五劳者,一曰志劳、二曰思劳、三曰心劳、四曰忧劳、五曰瘦劳。

盖环阴器上抵少腹者,乃属足厥阴肝经之部分,是受疝之处也。 是谓盛血气以通耳目而行经络。

又云∶腹满不减,减不足言,当须下之,宜大承气汤。若狐、、冲、厥之类,亦不过为七疝之别名耳。

Leave a Reply